Welkom in onze wereld 

van Helende handen en Helende woorden!

Klik hier om de ondertitel te bewerken

Helende woorden


De praktijkruimte

Alles wat je voelt, is géén toeval. Als je gevoel je niet bevalt, heb je drie keuzes. Ten eerste kun je de wereld veranderen totdat iedereen doet wat je wilt. Dat is onmogelijk. Ten tweede kun je je emotie wegstoppen of negeren. Dat is zinloos, want het komt altijd weer terug. En ten derde kun je het onderzoeken. Dat lijkt me de beste keuze. Want je kunt pas iets (je gevoel) veranderen als je begrijpt wat het heeft veroorzaakt…

Wat veroorzaakt negatieve emoties? Deze ontstaan als je:
1. Weerstand biedt tegen de realiteit (wat er nu gebeurt).
2. Bezig bent met toekomst of verleden.
3. Focust op wat er ontbreekt in je leven.
4. Jezelf afwijst of bekritiseert.
5. Uitgaat van wat anderen doen of willen.

De laatste vijf uitgangspunten geven je een negatief gevoel:
1. De gedachte ‘Dit wil ik niet’ geeft een gestrest gevoel.
2. De gedachte ‘Ik moet nog zoveel doen’ geeft een opgejaagd gevoel.
3. De gedachte ‘Ik mis iets’ geeft een ontevreden gevoel.
4. De gedachte ‘Ik schiet tekort’ geeft een onzeker gevoel.
5. De gedachte ‘Zij doen het beter dan ik’ geeft een jaloers gevoel.

Als je nog dieper jezelf observeert, zie je dat positieve emoties ontstaan als je:
1. Vrede hebt met wat er nu gebeurt.
2. Leeft in het nu.
3. Waardeert wat je hebt.
4. Jezelf accepteert.
5. Uitgaat van wat je zelf wilt.

Mijn suggestie: onderzoek je gedachten die je gevoel veroorzaken. Niet alleen begrijp je dan hoe je er aan komt, je ontdekt ook hoe je er vanaf komt. Persoonlijke coaching gaat je hierbij helpen. Een gedachte is immers geen waarheid, het is alleen een perceptie. Door anders tegen situaties aan te kijken, verandert je gevoel over die situaties. Waarom? 
Omdat een gedachte een emotie veroorzaakt. Emoties bepalen je karakter. En je karakter bepaalt je keuzes, gedrag en acties. Kortom, heel veel in je leven wordt beïnvloed door…je gedachten. Onderzoek ze en verander ze als je dat wilt. Je gedachten veranderen is niet makkelijk – maar het is véél makkelijker dan de wereld veranderen!

Binnen de cycli van ons leven komen we in het dieptepunt soms tot een gevoel van machteloosheid. Bij verwerking van verlies, crisismomenten, hartepijn en gekwetstheid, kan een individuele begeleiding wonderen doen. Het individuele geeft ons ruimte om gebeurtenissen in een bredere context te zien, om steeds terugkerende ervaringen te analyseren en begrijpen.
Zo komen we te “weten” of zien we in, wat misschien lange tijd ontkend werd. Inzichten kunnen we dan langzaam proberen toepassen om uiteindelijk als attitudes te integreren in ons leven.
Zelfs wanneer geen acute situatie de aanleiding is, kan een individuele therapie een middel zijn om zingevende vraagstelling over ons innerlijke beleving zinvol zijn. Dat kan gaan van verslavingspatroon, geen passende partner of job vinden, relatiemoeilijkheden, angst voor verantwoordelijkheid of terugkerende levensthema’s, ….

Samen moeilijke passages door-leven geeft vertrouwen en steun en bevordert het evolutieproces.
Concrete handvatten helpen je stapsgewijs door een transformatie heen, zodat innerlijke rust en levenskwaliteit geïntegreerd raken.....

Ontwikkelingsgesprekken  • wanneer u verder wil ontwikkelen dan waar u vandaag staat, zowel op professioneel of op privé vlak
  • wanneer u inzichten wil én voortgang in hangende kwesties
  • wanneer u een keuze moet maken en u door twijfel niet weet wat te doen
  • wanneer elementen zo verweven zitten met elkaar en u door het bos de bomen niet meer ziet
  • wanneer u, naast u, iemand nodig heeft die met u meedenkt en stappen uitstippelt
  • Coaching en consulting hebben beiden één doel:
  • focus op ontwikkeling

Helende handen

Helende handen: 


Soms voelen we ons gewoon niet goed in ons vel zonder dat we zelf kunnen benoemen “waarom”. Met helende handen kan een dieperliggende diagnose gesteld worden, die soms decennia lang in ons verscholen zit. Via technieken die verder en dieper gaan dan ons bewuste zelf, kan informatie vrijgegeven worden waar we dan aan kunnen werken. Soms liggen trauma’s aan de basis, die in onze prille levensjaren zijn gebeurd en die we al lang zijn “vergeten”. De gevolgen zijn dan in eerste instantie niet direct aanwijsbaar en dus moeilijk op te sporen.

Energetische massage

Energetische massage is een uitwisseling van geven en ontvangen, waarbij bewustzijn en "aandacht geven", centraal staan.  Energetische blokkades kunnen tijdens de aanraking aangevoeld worden en dan door massage verder gedeblokkeerd worden. Zo kan de stroming van onze levensenergie terug beginnen vloeien.

Bedoeling van een energetische massage is om onze levensenergie, Chi of Prana terug in beweging te brengen. In optimale tijden van ons leven - denk aan op vakantie zijn, in staat van verliefdheid zijn, enz...- stroomt deze energie vrijelijk door ons heen, maar door fysieke, psychische of mentale oorzaken kan deze stroom stagneren. Verkramping, ondefinieerbare pijnen, spanning en toxicatie in meerdere spiergroepen zijn dan voelbaar.

Afstemmen op elkaar is hier belangrijk en zorgt voor harmonie en evenwicht. Een energetische massage is dan een  heerlijke manier om lichaam en geest te ontspannen en te voorzien van nieuwe energiestromen door middel van aanraking.

Ook karmisch hebben we een verleden dat op ons drukt. De zielsgroei kan belemmerd worden of we stuiten op weerstand. Soms moet er gewoon een blokkade weggewerkt worden om een vloeiende energiestroom te bewerkstelligen. We creëren zo een bewustzijnsdoorbraak die voor spectaculaire resultaten kan zorgen

Helende handen: Chakra massage

Volgens de Oosterse traditie heeft ieder mens zeven chakra's, die als wielen ronddraaien en het ons mogelijk maken om pure levenskracht op te nemen. Chakra is een woord uit het Sanskriet en betekent wiel, rad, schijf.  Het begrip is afkomstig uit het tantristische hindoeïsme, waarmee de zeven zenuw-knooppunten worden aangeduid die zich tussen staartbeen en kruin in het menselijk lichaam bevinden. Elk knooppunt heeft te maken met bewustzijn en ontwikkeling, groei en inzicht.
Dunya Salam (Featuring Baaba Maal)
One Giant Leap (1 Giant Leap)
0:00/2:53